De Forenede Dampvaskerier

Nybyg og ombygning

Egil Rasmussen har i storentreprise opført 104 seniorboliger for Esbjerg kommune. Krebsehusene er et trygt og moderne plejehjem for seniorer med særlige behov samt for beboere med demens, i Esbjerg Kommune.

For De Forenede Dampvaskerier i Kolding har Egil Rasmussen i fagentreprise bygget 450 m2 til varemodtagelse og 300 m2 til kemirum, personaletoiletter, beholderrum og kedelrum.

Bygningerne er opført i Paroc-elementer, monteret på stålspær, med ovenlysvinduer og tagpaptag.

Ydermere er ca. 5200 m2 eksisterende fabrik/lager blevet ombygget til produktion og lager, hvor der er blevet skåret huller i betonelementer til nye facadevinduer, opstillet gipsvægge, monteret lydlofter, lavet lysninger i eksisterende ovenlys, monteret brandporte, ledhejseporte og hurtige porte, lavet sluserum ved eksisterende varemodtagelse samt brandinddækkede stålspær og brandlukkede rørgennemføringer.

Udover tømrerfaget har også tag, stål, portmontage, betonskæring og brandisolatør været involveret.

Egil Rasmussens ydelser:

  • projekteringskoord. og udførelse
  • byggeandragende
  • byggeledelse
  • opfølgning
  • AMK P+B

OpførelsesÃ¥r: 1. august 2018 – 22. december 2018

Entrepriseform: Fagentreprise

Bruttoareal i m2: 6000 m2

Entreprisesum: 5.700.000,- ekskl. moms

Bygherre: De Forenede Dampvaskerier

Arkitekt: OBH

Ingeniør: Ingeniørfirmaet H. E. Skaarup